ÚJRA NEW YORK! Az ACAX pályázata 3 hónapos műteremprogramban való részvételre (2)

Örömmel jelentjük be, hogy az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda újra pályázatot hirdet New York-i műteremprogramban való részvételre!

A New York-i Residency Unlimited (RU) és az ACAX együttműködése keretében pályázatot hirdetünk három hónapos (2013. szeptember-november) műteremprogramban való részvétel támogatására. A pályázatra Magyarországon élő, jelenleg is aktív képzőművészek jelentkezését várjuk, korhatárra való tekintet nélkül.

A pályázaton elnyerhető három hónapos ösztöndíj az alábbiakat foglalja magában:
-    utazás (Budapest – New York – Budapest repülőjegy és transzfer, maximum 900 USD)
-    szállás*  (1000 USD/hónap)
-    megélhetési költség (1000 USD/hó)
-    az ESTA díja **
-    rugalmas stúdióhasználat a RU-ben
-    a RU személyre szabott, szakmai támogatása, folyamatos konzultációs lehetőség, nemzetközi kontextus

A program megvalósítását nemzetközi pályázaton elnyert forrás bevonása teszi lehetővé, ennek eredményéről június folyamán értesülünk. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az ACAX nem nyeri el az igényelt támogatást, úgy a program megvalósulásának ideje 2014-re módosulhat. Az ACAX által benyújtott támogatási pályázat eredménye a nyertes pályázó személyét nem, csak a program idejét befolyásolhatja. Kérjük a pályázókat, hogy ezt vegyék figyelembe pályázatuk leadásakor.

Elvárás:
Magas szintű angol nyelvtudás a pályázás előfeltétele.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
-    legfeljebb két oldal hosszú szakmai önéletrajzot angol nyelven
-    digitális portfóliót, mely a pályázó válogatott munkáit tartalmazza
-    legfeljebb két oldal hosszú, angol nyelvű szakmai tervet, melyben a pályázó felvázolja, hogyan használná ki a műteremprogram által nyújtott lehetőséget, milyen projekten kíván dolgozni

Kérjük, hogy a szakmai terv kialakításakor vegyék figyelembe a RU profilját. A RU az olyan, helyi kutatást és konzultációt igénylő projektterveket részesíti előnyben, melyekhez érdemben hozzá tud járulni és melyek elsősorban nem műterem-használathoz kötődnek.

Részvételi feltételek

- A díjra korhatár nélkül, ingyenesen pályázhatnak Magyarországon alkotó, illetve a hazai szcénában markánsan jelenlevő művészek.
- A pályázók részvételükkel (vagyis a pályázat leadásával) elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. A részvételi feltételek megszegése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
- A pályázók, és különösen a pályázat nyertese vállalják a szervezőkkel (ACAX, RU) való együttműködést, a szükséges információk rendelkezésre bocsátását.
- A pályázók elfogadják a szakmai zsűri döntését.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy részt vesz a programban és annak teljes ideje alatt New York-ban tartózkodik.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a programot követő egy hónapon belül legalább kétoldalas beszámolót készít angol és magyar nyelven, és azt megküldi az ACAX és a RU részére.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a program ideje alatt  fotódokumentációt készít és azt díjmentesen az ACAX és a RU rendelkezésére bocsátja.
- A pályázat összegének kifizetéséről és az együttműködés részleteiről külön megállapodás születik.
- A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.
- A pályázóknak különösen tekintettel kell lenniük az ACAX támogatási pályázatának eredményére – mely június folyamán derül ki - és annak hatására a műteremprogram megvalósulási idejére. A külföldi támogatás esetleges elmaradásának függvényében a műteremprogram megvalósulása 2014-re tolódhat. A zsűri által májusban kiválasztott nyertes pályázó személyét a változás nem érinti.

A döntés

A nyertes pályázót hazai szakemberekből álló zsűri és a RU kurátorai választják ki. A döntést elsősorban a következő szempontok határozzák meg:
- a beadott portfólió és nemzetközi vonatkozásai
- a leadott szakmai terv relevanciája, illeszkedése a RU profiljához

A zsűri a sikertelen pályázatokra vonatkozó döntését nem indokolja

Beadási határidő: 2013. április 15 (hétfő)., 12.00 óra

A pályázatokat kizárólag digitális formában várjuk.
A pályázatokat az alábbi szerverre kérjük feltölteni:

IP : 195.228.170.212
port: 21
felhasználónév: acax-newyork
jelszó: 4zEVcJEQ

Kérjük a pályázókat, hogy a feltöltéshez egy önálló, tömörített mappát hozzanak létre a szerveren. A mappa elnevezése a palyazoazonositoja.zip formátumot kövesse, ékezeteket, pontot, kötőjelet ne használjanak. A pályázó azonosítója lehet a pályázó valódi neve vagy fedőnév. A tömörítéshez bármilyen zip-kompatibilis program (Windows, 7zip, stb.), és bármilyen FTP kliensprogram (Filezilla, TotalCommander, stb) használható.

A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

További információ:
(+36 1) 794-6488
info@acax.hu

Residency Unlimited (RU)

A Residency Unlimited (RU) New York Brooklyn negyedében található, egyénre szabott szakmai programot biztosító műteremház. Rezidensei a vizuális művészetek területén aktív, amerikai és nemzetközi művészek és kurátorok. A RU az alkotói tevékenység támogatásának újfajta, együttműködésen alapuló modelljét valósítja meg, mely során a műteremház csapata figyelemmel kíséri a projektek alakulását, és konzultációk biztosításával segíti az alkotók munkáját. Biztosítják továbbá a projekt megvalósításához szükséges logisztikai feltételeket, heti rendszerességgel szerveznek szakmai találkozókat kurátorokkal és művészeti szakemberekkel, valamint lehetőséget nyújtanak a projektek prezentálására. A RU központ belső terei könnyen átalakíthatóak, így megfelelő környezetet biztosítanak az elsősorban nem stúdiómunkán alapuló kurátori és művészeti kutatásokhoz. A program ideje alatt a rezidensek projekttervük megvalósításán, tesztelésén és fejlesztésén dolgozhatnak, miközben lehetőségük van megismerni a világ művészeti fővárosát.

További információ: http://www.residencyunlimited.org/

* A szálláskeresésről a pályázat nyertesének magának kell gondoskodnia, a Residency Unlimited segítséget nyújt a keresésben.
**A program időtartama legfeljebb kilencven nap, melyre ESTA vízum érvényes.