ÚJRA NEW YORK! Az ACAX pályázata 3 hónapos műteremprogramban való részvételre

A New York-i Residency Unlimited és az ACAX együttműködése keretében pályázatot hirdetünk három hónapos (2013. szeptember-november)* műteremprogramban való részvétel támogatására. A pályázatra Magyarországon élő, jelenleg is aktív képzőművészek jelentkezését várjuk, korhatárra való tekintet nélkül.
A pályázaton elnyerhető három hónapos ösztöndíj az alábbiakat foglalja magában:
-    utazás (Budapest – New York – Budapest repülőjegy és transzfer, maximum 900 USD)
-    szállás**  (1000 USD/hónap)
-    megélhetési költség (1000 USD/hó)
-    az ESTA díja ***
-    dinamikus stúdióhasználat a RU-ben
-    a RU személyre szabott, szakmai támogatása, folyamatos konzultációs lehetőség, nemzetközi kontextus
A program megvalósulását a Trust for Mutual Understanding (New York) támogatása teszi lehetővé.
Elvárás:
Magas szintű angol nyelvtudás a pályázás előfeltétele.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
-    legfeljebb két oldal hosszú szakmai önéletrajzot angol nyelven
-    digitális portfóliót, mely a pályázó válogatott munkáit tartalmazza
-    legfeljebb két oldal hosszú, angol nyelvű szakmai tervet, melyben a pályázó felvázolja, hogyan használná ki a műteremprogram által nyújtott lehetőséget, milyen projekten kíván dolgozni
Kérjük, hogy a szakmai terv kialakításakor vegyék figyelembe a RU profilját. A RU az olyan, helyi kutatást és konzultációt igénylő projektterveket részesíti előnyben, melyekhez érdemben hozzá tud járulni és melyek elsősorban nem műterem-használathoz kötődnek.
A részvételi feltételekről bővebben honlapunkon tájékozódhat
Részvételi feltételek

- A díjra korhatár nélkül, ingyenesen pályázhatnak Magyarországon alkotó, illetve a hazai szcénában markánsan jelenlevő művészek.
- A pályázók részvételükkel (vagyis a pályázat leadásával) elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
- A pályázók, és különösen a pályázat nyertese vállalják a szervezőkkel (ACAX,RU) való együttműködést, a szükséges információk rendelkezésre bocsátását.
- A pályázók elfogadják a szakmai zsűri döntését.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy részt vesz a programban és annak teljes ideje alatt New York-ban tartózkodik.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a programot követő egy hónapon belül legalább kétoldalas beszámolót készít angol és magyar nyelven, és azt megküldi az ACAX és a RU részére.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a program ideje alatt vizuális dokumentációt készít és azt díjmentesen az ACAX és a RU rendelkezésére bocsátja.
- A pályázat összegének kifizetéséről külön megállapodás születik.
- A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.
A pályázóknak különösen tekintettel kell lenniük az ACAX TMU-hoz beadott pályázatának eredményére – mely június folyamán derül ki - és annak hatására a műteremprogram megvalósulási idejére. Sikertelen pályázat esetén a műteremprogram megvalósulása 2014-re tolódhat.

A döntés

A zsűri döntését elsősorban a következő szempontok alapján hozza meg:
- a beadott portfólió és nemzetközi vonatkozásai
- a leadott szakmai terv relevanciája
Beadási határidő: 2013. április 15 (hétfő)., 12 óra
A pályázatokat kizárólag digitális formában várjuk.
A pályázatokat az alábbi szerverre kérjük feltölteni:
IP : 195.228.170.212
port: 21
felhasználónév: acax-newyork
jelszó: 4zEVcJEQ

Kérjük a pályázókat, hogy a feltöltéshez egy önálló, tömörített mappát hozzanak létre a szerveren. A mappa elnevezése a palyazoazonositoja.zip formátumot kövesse, ékezeteket, pontot, kötőjelet ne használjanak. A pályázó azonosítója lehet a pályázó valódi neve vagy fedőnév. A tömörítéshez bármilyen zip-kompatibilis program (Windows, 7zip, stb.), és bármilyen FTP kliensprogram (Filezilla, TotalCommander, stb) használható.
A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A beadott pályázatok alapján a döntést az ACAX által felkért szakmai zsűri hozza meg.
További információ:
(+36 1) 794-6488
info@acax.hu


Residency Unlimited (RU)
A Residency Unlimited (RU) New York Brooklyn negyedében található, egyénre szabott szakmai programot biztosító műteremház. Rezidensei a vizuális művészetek területén aktív, amerikai és nemzetközi művészek és kurátorok. A RU az alkotói tevékenység támogatásának újfajta, együttműködésen alapuló modelljét valósítja meg, mely során a műteremház csapata figyelemmel kíséri a projektek alakulását, és konzultációk biztosításával segíti az alkotók munkáját. Biztosítják továbbá a projekt megvalósításához szükséges logisztikai feltételeket, heti rendszerességgel szerveznek szakmai találkozókat kurátorokkal és művészeti szakemberekkel, valamint lehetőséget nyújtanak a projektek prezentálására. A RU központ belső terei könnyen átalakíthatóak, így megfelelő környezetet biztosítanak az elsősorban nem stúdiómunkán alapuló kurátori és művészeti kutatásokhoz. A program ideje alatt a rezidensek projekttervük megvalósításán, tesztelésén és fejlesztésén dolgozhatnak, miközben lehetőségük van megismerni a világ művészeti fővárosát.
További információ: http://www.residencyunlimited.org/

* Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a program megvalósulásának ideje módosulhat, amennyiben az ACAX nem nyeri el a TMU (Trust for Mutual Understanding) pályázat teljes összegét, mely szükséges a program létrejöttéhez. A TMU pályázat eredményéről júniusban értesülünk. Kérjük a pályázókat, hogy ezt a tényt vegyék figyelembe pályázatuk leadásakor.
** A szálláskeresésről a pályázat nyertesének magának kell gondoskodnia,  a Residency Unlimited segítséget nyújt a keresésben.
***A program időtartama legfeljebb kilencven nap, melyre ESTA vízum érvényes.