Fotó: Tania Bruguera "Consummated Revolution", performance a varsói Palace of Culture előtt, 2008 (fotó: Jan Smaga)

CHECK-IN BUDAPEST 6.

Sebastian Cichocki (1975) művészetkritikus, kurátor és szociológus. 2008 óta az újonnan alapított varsói Museum of Modern Art főkurátora. 2005 és 2008 között a Kronika Gallery igazgatója (kortárs művészeti központ Bytom, Felső-Szilézia, Lengyelország). A Velencei Biennále Lengyel Pavilonjának kurátora (2007), ahol Monika Sosnowska „1:1” című kiállítását mutatta be. Az AICA (International Association of Art Critics) tagja és számos művészeti szöveg szerzője, melyek művészeti magazinokban, antológiákban és katalógusokban jelennek meg mind Európában, mind pedig az Egyesült Államokban. A krakkói Jagiellonian University kurátori tanszékének előadója. Az International Academy of Art Palestine vendégelőadója.

 
DOLGOZZ, ALUDJ, ÁLMODJ NAGYOT ÉS VÉDELMEZZ. KÉT ESETTANULMÁNY
 
Cichocki nyilvános prezentációjában a varsói Museum of Modern Art-ról, illetve a létrejöttét övező szokatlanul heves, ám szakmai tanulságokban bővelkedő vitáról beszél .
 
A múzeumok, különösen a kortárs művészettel foglalkozó intézmények mintegy nagyítóként szolgálnak, melyeken keresztül a társadalmi frusztráció ébredező démonai és az elfojtott sóvárgások láthatóvá válnak. A hivatalosan 2005-ben alapított varsói Museum of Modern Art jó példa erre az intézményes törekvésre, mely a rendszerváltozás utáni időszak ambícióinak konzekvenciájaként és a kulturális hiányosságok pótlásaként jelentkezett, és a volt szovjet blokk országainak egyik ismertetőjele. Alapításához az a felismerés kapcsolódott, hogy az új múzeumok a modernizációs folyamatok támogatásának és stimulálásának eszközként szolgálnak. Az alapítást követő, ellentmondó érvekkel és közhelyes előítéletekkel tarkított heves vitára egészen addig nem volt példa a háború utáni Lengyelországban. A varsói Múzeum, jóval (2014-re tervezett) megépülte előtt keserű, a művészeti, építészeti és politikai közösségeket megosztó konfliktus színtere lett. A projektben résztvevő személyek számára egyértelmű tény, hogy a Múzeum megegyezések és racionális vita helyett konfliktusra épült, mely azonban paradox módon hosszú távú működésének és maradandóságának kulcsa lehet.
 
A Check-in Budapest 6. együttműködő partnere a Kitchen Budapest.