El-Hassan Róza - Salam Haddad: Our Gift (2008)

SZAF (Fischer Judit-Mécs Miklós): Ideas for Iasi (2008)

Periferic 8 - A művészet mint ajándék

Biennial for Contemporary Art

Időpont: 2008. október 3-18.
Helyszín: Iasi, Románia

kurátor: Hegyi Dóra
szervező: Vector Association (Iasi/Románia)
főpartner: Banca Comerciala Romana

Résztvevők és projektek:
Markus Bader / raumlabor berlin (DE)
Joseph Beuys (DE)
Johanna Billing (SE)
cARTier / Vector Association (RO)
CCCK - Center for Communication and Context Kyiv / Ingela Johansson
(SE), Inga Zimprich (DE) with Sonke Hallmann (DE)
Stefan Constantinescu (SE/RO)
Guillaume Desanges (FR)
Veaceslav Druta (MD/FR)
Roza El-Hassan (HU) - Salam Haddad (HU-IRQ)
Miklos Erdely (HU)
Tatiana Fiodorova (MD)
Dora Garcia (ES)
Felix Gonzalez-Torres (USA)
Institute for Wishful Thinking / Maureen Connor, Gregory Sholette (USA)
Christian Jankowski (DE)
Daniel Knorr (DE)
KUNST=KAPITAL (GL)
Yuri Leiderman (RU)
Aniko Lorant (HU)
Aurelia Mihai (DE/RO)
Hila Peleg (DE/ISR)
RO-MD (Moldova in 2 Scenarios) / Vector Association, Iasi (RO), K:SAK,
Chisinau (MD)
Mladen Stilinovic (HR)
SZAF / Judit Fischer, Miklos Mecs (HU)
Rasa Todosijevic (SRB)
Mona Vatamanu & Florin Tudor (RO)
Tirdad Zolghadr (TXL)

Művészet-közvetítés:
Creative Mediation Project / Studio for Art Practices and Debates (RO)
Contemporary Art for Young People / Coordinated by Ana Maria Iftimi,
Alexandru Bounegru, Oana Nicuta (RO)
S-video IN / S-video OUT. Made in Iasi / Video Program curated by
Catalin Gheorghe (RO)
MINIpoint - Info Point program / Coordinated by Daniela Palimariu and
Dan Basu (RO)

Periferic 8
A Periferic 8 projekt ott kíván elindulni, ahol a korábbi Periferic biennálék, elsősorban a 6. és 7. kiadás állásfoglalásokat tettek. A Prophetic Corners (2004), majd a Focussing Iasi (2006) Iasi speciális földrajzi és kulturális helyzetéből indultak ki. A legutóbbi a 2006-os Peiferic 7 a kortárs képzőművészeti szcénában meghatározó nemzetközi ismertséget hozott, így az esemény a régió egyik meghatározó biennáléjává vált.

A Periferic 8 is a város sajátos kulturális pozíciójából eredő kérdéseket tekinti alaphelyzetnek. A nemzetközi kommunikáció mellett az esemény egyik meghatározó célja a létrejövő projektek helyi közönség felé való közvetítése.

A 2008 őszi kiállítás egyik fókuszpontjában az ajándékozás társadalmi gyakorlata áll. Az ajándékozás egy kölcsönösségen alapuló nem piaci jellegű gazdasági modell. Az ajándékozási szokásrendszerben az anyagi javakról való lemondás központi szerepet játszik. E szimbolikus gesztust azonban különféle motivációk összetett rendszere irányítja. A művészetet gyakran adományként fogjuk föl. A téma egyik mára már klasszikusnak tekinthető referenciapontja Erdély Miklós Őrizetlen pénz című munkája. 1956-ban a magyar forradalom napjaiban a Magyar Írószövetség tagjai Erdély Miklós képzőművész közreműködésével ládákat helyeztek el Budapest utcáin, hogy adományt gyűjtsenek az elesett forradalmárok családjai számára. Az emberek pénzt dobhattak az őrizetlen ládákba. Erdély az adománygyűjtést később művészeti akciónak tekintette, ezzel egyben a művészetet jelölve meg az ellenállás legfontosabb színtereként.

A 2008-as Biennálé azt a kérdést boncolgatja, hogy milyen feltételek mentén tekinthető a művészet adománynak, és milyen spekulatív módszerek befolyásolják megvalósulását és társadalmi értékét?

Az ajándékozás gesztusa a művész / művészet és a befogadó szempontjából is érdekes modellnek tekinthető. Amikor a művész felajánlja a műtárgyát a befogadónak, kérdés, hogy valóban eléri az ajándék a címzettet, létre jön-e egy oda-vissza mozgás a két fél között. Vagyis mi a szerepe az ajándékozottnak, a befogadónak?

A Periferic 8 kulcsfeladatának tekinti a közönség megteremtését is, amely jelenleg nagyon kis számú szakértőből áll. A stratégia kétirányú: egyrészt a már specializált művészeti közeg (művészek, kritikusok) képzése aktuális diskurzusok bevezetése és erősítése révén, alternatív oktatási modellek bevezetésével. A másik irány a helyi értelmiség bevonása a recepció és a közvetítés folyamatába. Hogyan elegyedhet beszédbe egymással ugyanazon helyi kulturális arénában működő történész és irodalmár? A projekt során fontos szempont, hogy az egyes humán szakterületek és az akadémiai kutatás képviselői elhagyják a specializáció elefántcsonttornyát és nyitottak legyenek az egymáshoz való közelítésre. Itt a szándék a lokális kulturális öntudat erősítése azzal a céllal, hogy aktív civil közösség jöjjön létre, amely felelősséget vállal saját közegéért.

A Periferic 8 ezt a közvetítő szerepet kívánja felvállalni és az egyes területek párbeszédét erősíteni. A kortárs képzőművészet sajátos transzdiszciplináris terület, ezért találkozási pontot jelenthet olyan meghatározó társadalmi és politikai kérdésekben, amelyek mindannyiunkat érintenek.

Ezen felvetések segíthetik a nem szakmabeli érdeklődőknek - az újonnan a kortárs művészet számára megnyerendő közönség számára is - megérteni, hogy egy szimbolikus területre merészkednek, ahol a jelentések más kontextusba kerülnek és átértelmeződnek. Viszont éppen ez a különállás ad lehetőséget meghatározó tartalmak más fényben való vizsgálatára. Amelyre a művészet területére belépve a befogadó is meghívást kap.