Maurer Dóra: Tanulmányok minimális mozgásokról (cipőetűd), 1972

Maurer Dóra: Lemez átmaródása, 1970

Kaszás Tamás - Loránt Anikó: PANGAEA - visual aid for historical consciousness, 2011

12. Isztambul Biennále - Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011

magyar résztvevők: Maurer Dóra és Kaszás Tamás - Loránt Anikó

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda nagy örömmel tudatja, hogy csakúgy, mint két évvel ezelőtt, a 12. Isztambul Biennáléra is két magyar részvevő kapott meghívást. Maurer Dóra és Kaszás Tamás – Lóránt Anikó munkái 2011. szeptember 17 – november 13. között tekinthetők meg a biennále helyszínén.

A biennále kurátorai, Jens Hoffmann és Adriano Pedrosa, az ACAX Check-in Budapest kurátori vizitorprogramjának vendégeiként 2010 januárjában tanulmányúton jártak Budapesten. A művészek az ő meghívásukra, a Ludwig Múzeum ACAX irodájának támogatásával vesznek részt az eseményen.

A 12. Isztambul Biennále a művészet és politika közti kapcsolatot vizsgálja, olyan művekre összpontosítva, amelyek esztétikailag innovatívak és politikailag is progresszívek. A kubai-amerikai Félix González-Torres (1957-1996) munkái, melyek elsődleges inspirációs forrásként szolgáltak a kurátorok számára, ezt a fajta művészi gyakorlatot képviselik.

A Biennále öt csoportos kiállításból áll, González-Torres öt művét használva kiindulópontként: „Untitled” (Abstraction), „Untitled” (Death by Gun), „Untitled” (History), „Untitled” (Passport) és „Untitled” (Ross). Ezen kívül a központi témákhoz kapcsolódva, mintegy a csoportos tárlatok további értelmezéseként ötven egyéni kiállítás kerül bemutatásra.

Hoffmann és Pedrosa erősen kritizálja azt a gyakorlatot, mely a kurátorok személyét, valamint kapcsolódó események és kiegészítő programok sokaságát helyezi középpontba. Számukra a kiállítás a művészi és kurátori kifejezés elsődleges formája, így amellett emelnek szót, hogy a figyelem – egyfajta megújult figyelem – újra magára a kiállításra irányuljon. A művek kiválasztása és a kiállítás tervezése során elsősorban az foglalkoztatta őket, hogyan áll össze a kiállítás szerves egésszé: a kiállított művek installálása és egymáshoz való viszonya volt számukra a legfontosabb.

Maurer Dóra egyéni kiállítással szerepel a biennálén, 1970-79 között készült sorozatokat, összesen harmincegy művet állít ki.
Maurer a hetvenes évek elején talált rá a munkásságát azóta is meghatározó alkotói módszerre, melyet többek között egy 1993-ban készült interjúban így foglal össze: „Engem – csúnya szakkifejezéssel élve – a struktúra tematizálása érdekel. Ez azt jelenti, hogy valamilyen megfigyelés vagy akár élmény alapján felállítok egy modellhelyzetet, amelyben több elem is szerepel – lehetnek ezek geometrikus formák, de lehetnek verbálisan nehezen körülírható emberi sajátosságok is –, és ezeket megfelelő rendezőelv segítségével egymásnak engedem. Ami létrejön, azt tovább figyelem, ha lehet, tovább alakítom.”
(Triptichon. Maurer Dórával és Gáyor Tiborral beszélget Hajdu István. In Maurer Dóra (szerk.): Maurer Dóra/Gáyor Tibor. Párhuzamos életművek/Parallele Lebenswerke/Parallel oeuvres. Kat. Városi Művészeti Múzeum, Győr, 2002, 11.)

Az Isztambul Biennále kurátorainak felkérésére Kaszás Tamás Loránt Anikóval együttműködésben új művészeti projektet hozott létre.
A „PANGAEA - visual aid for historical consciousness” című munka Kaszás évek óta konzekvensen követett alkotói világához kapcsolódik. Művei két fő téma köré csoportosíthatóak: egyrészt a történelmi szimbólumok és tartalmak reciklálása, megtisztítása, átszabása, másrészt a civilizációt fenyegető veszélyek tudatosítása és kiutak keresése, propagálása.
Pangaea - a biennáléra készülő helyspecifikus térinstalláció címe – annak a szuperkontinensnek a neve, amely a paleozoikum és mezozoikum korszakokban létezett és amelyből a lemeztektonikai mozgások révén kivált minden mai kontinens.

További információ: 
http://bienal.iksv.org/en
http://www.artinamericamagazine.com/news-opinion/conversations/2011-08-26/istanbul-biennial-jens-hoffman/
http://www.theartnewspaper.com/whatson/event/12th-Istanbul-Biennial/1119819