Sally Stein


Sally Stein, amerikai fotótörténész és kurátor, a University of California művészettörténeti és vizuális művészetek tanszékének oktatója elsősorban a New Deal időszak amerikai fotográfiájával foglalkozik. Kutatásai során szerepet kap a feminista tematika és kritika is. Stein a huszadik századi dokumentarista fotótörténet és tömegmédia különböző szempontú elemző esszéi mellett az Official Images: New Deal Photography (Smithsonian, 1988), valamint a Montage and Modern Life (ICA/MIT, 1992) kiállítások társkurátora és az azonos című könyvek társszerzője.

Monografikus esszéi többek között Dorothea Lange-ról, Marion Post Wolcott-ról és Jack Delano-ról, a Farm Security Administration fotográfusairól szólnak. Stein társszerzője továbbá a Quizzical Eye: The Photography of Rondal Partridge (California Historical Society Press, 2002) című kötetnek. Legutóbbi publikációi közé tartozik a John Gutmann életművét feldolgozó John Gutmann: The Photographer at Work címűkönyv (CCP/Yale, 2009), valamint a New York-i MOMA kiadásában megjelent Modern Women antológia egyik esszéje a nők és a fotográfia viszonyáról a két világháború között.

Jelenleg doktori disszertációjából – amely A színes és a színtelen retorikája: Amerikai fotográfia és anyagi kultúra a két világháború között címet viseli – ír könyvet, valamint Dorothea Lange esszékötetén dolgozik