ÚJRA NEW YORK!

Az ACAX pályázata 3 hónapos műteremprogramban való részvételre

Az  ACAX  |  Agency for Contemporary Art Exchange  újra pályázatot  hirdet  New  York-i  műteremprogramban  való  részvételre!

A New York-i  Residency  Unlimited  (RU)  és az ACAX együttműködése keretében pályázatot hirdetünk  három  hónapos  (2014.  szeptember  –  november)  műteremprogramban  való részvétel  támogatására. A pályázatra Magyarországon élő képzőművészek jelentkezését várjuk, korhatárra való tekintet nélkül.

A pályázaton elnyerhető három hónapos ösztöndíj az alábbiakat foglalja magában:
- utazás (Budapest – New York – Budapest repülőjegy és transzfer, maximum 900 USD)
- szállás*(1000 USD/hónap)
- megélhetési költség (1000 USD/hó)
- az ESTA díja **
- rugalmas stúdióhasználat a RU-ben
- a RU személyre szabott, szakmai támogatása, folyamatos konzultációs lehetőség, nemzetközi kontextus

A  műteremprogram  lebonyolítását  az  ACAX  szervezi,  a  megvalósítást  a  New York-i  székhelyű  TMU  (Trust  for  Mutual  Understanding)  támogatása  teszi lehetővé.

Elvárás:
Magas  szintű  angol  nyelvtudás  a  pályázás  előfeltétele.

A  pályázati  anyagnak  tartalmaznia  kell:
- legfeljebb két oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot angol nyelven
- digitális portfóliót, mely a pályázó válogatott munkáit tartalmazza (lehetőleg pdf formátumban)
- legfeljebb két oldal terjedelmű, angol nyelvű szakmai tervet, melyben a pályázó felvázolja, hogyan használná ki a műteremprogram által nyújtott lehetőséget, milyen projekten kíván dolgozni

Kérjük, hogy a szakmai terv kialakításakor vegyék figyelembe a RU profilját. A RU az olyan, helyi kutatást és konzultációt igénylő projektterveket részesíti előnyben, melyekhez érdemben hozzá tud  járulni  és  melyek  elsősorban  nem  műterem-használathoz  kötődnek.

Részvételi  feltételek
- A műteremprogramra korhatár nélkül, ingyenesen pályázhatnak Magyarországon alkotó, illetve a hazai szcénában markánsan jelenlevő művészek.
- A pályázók részvételükkel (vagyis a pályázat leadásával) elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. A részvételi feltételek megszegése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
- A pályázók, és különösen a pályázat nyertese vállalják a szervezőkkel (ACAX, RU) való együttműködést, a szükséges információk rendelkezésre bocsátását.
- A pályázók elfogadják a szakmai zsűri döntését. A zsűri a döntést nem indokolja.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy részt vesz a programban és annak teljes ideje alatt New York-ban tartózkodik.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a programot követő egy hónapon belül legalább kétoldalas beszámolót készít angol és magyar nyelven, és azt megküldi az ACAX és a RU részére.
- A pályázat nyertese vállalja, hogy a program ideje alatt fotódokumentációt készít és azt díjmentesen az ACAX és a RU rendelkezésére bocsátja.
- A pályázati támogatás és az együttműködés részleteiről a szervezők a nyertes pályázóval külön megállapodást kötnek.
- A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.

A  döntés
A nyertes pályázót hazai szakemberekből álló zsűri és a RU kurátorai választják ki. A döntést elsősorban a következő szempontok határozzák meg:
- a beadott portfólióban bemutatott korábbi művészeti teljesítmény
- a leadott szakmai terv relevanciája, illeszkedése a RU profiljához

A  hazai  szakemberekből  álló  előzsűri  tagjai:
Horányi Attila, művészettörténész
Szakács Eszter kurátor, művészettörténész
Baglyas Erika, képzőművész a 2013-as RU műteremprogram résztvevője
Bencsik Barnabás, kurátor, művészettörténész, az ACAX vezetője

A végső döntést a RU kurátorai hozzák meg.

Beadási  határidő:  2014. április 14. (hétfő), 12.00  óra
A pályázatokat kizárólag digitális formában várjuk, a WeTransfer fájlküldő szolgáltatással az info@acax.eu címre.

További  információ:
info@acax.eu
+36 30 555 3496


Residency  Unlimited  (RU)

A Residency Unlimited (RU) New York Brooklyn negyedében található, egyénre szabott szakmai programot biztosító műteremház. Rezidensei a vizuális művészetek területén aktív, amerikai és nemzetközi művészek és kurátorok. A RU az alkotói tevékenység támogatásának újfajta, együttműködésen alapuló modelljét valósítja meg, mely során a műteremház csapata figyelemmel kíséri a projektek alakulását, és konzultációk biztosításával segíti az alkotók munkáját. Biztosítják továbbá a projekt megvalósításához szükséges logisztikai feltételeket, heti rendszerességgel szerveznek szakmai találkozókat kurátorokkal és művészeti szakemberekkel, valamint lehetőséget nyújtanak a projektek prezentálására. A RU központ belső terei könnyen átalakíthatóak, így megfelelő környezetet biztosítanak az elsősorban nem stúdiómunkán alapuló kurátori és művészeti kutatásokhoz. A program ideje alatt a rezidensek projekttervük megvalósításán, tesztelésén és fejlesztésén dolgozhatnak, miközben lehetőségük van megismerni a világ művészeti fővárosát.

További információ:  http://www.residencyunlimited.org/