Az ACAX új, kurátori műteremprogramja Budapesten

Első vendég: Lene ter Haar

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda örömmel mutatja be új kurátori műteremprogramját, melynek első vendége Lene ter Haar, a heerleni SCHUNCK* kurátora. Ter Haar két hónapot (2013. február-március) tölt Budapesten. A kurátori műteremprogram a Mondriaan Fund és az ACAX együttműködésében valósul meg.

A műteremprogram ideje alatt Lene ter Haar átfogó kutatást végez, feltérképezve Magyarország és a régió kortárs képzőművészetét. Kutatási területének megfelelően elsősorban arra keresi a választ, hogy a művészek, művészeti szakemberek a gyorsan változó szociális és politikai viszonyok között hogyan viszonyulnak a nyilvános- vagy köztérhez. Hogyan érzékelik és használják a közteret, hogyan viselkednek a jelenlegi kultúrpolitikai helyzetben, milyen stratégiákhoz folyamodnak? Milyen viszony érzékelhető az 1989 előtti és a kortárs művészet nyilvánossága között? Ter Haar kurátori érdeklődése elsősorban a művészi gyakorlat és a társadalmi nyilvánosság közötti összefüggések felé fordul, különös hangsúlyt fektetve a köztéri művészet vizsgálatára. A program zárásaként nyilvános előadáson osztja meg a műteremprogram alatt szerzett tapasztalatait, illetve kutatási programjának alakulását.