Art Forum Berlin

Art Forum Berlin

A művészet cselekményterei

panelbeszélgetés

A neoliberális kultúrpolitika hatására, valamint az intézménykritika kérdésfelvetéseinek köszönhetően az utóbbi években megélénkült a vita arról, hogy hogyan nézhet ki a kortárs művészeti intézetek felépítése és melyek a konkrét, illetve szellemi cselekményterei. A nemzetközi szakemberekkel kezdeményezett eszmecsere és az azt kísérő kiadvány témája, hogy az épített tér miként hat a bemutatott tartalmakra, miként teszi hozzáférhetővé a kortárs művészetet és a kapcsolódó diskurzusokat és hogy milyen újfajta intézményi modellek képzelhetőek el.

A projekt keretében a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet szervezeti és építészeti átalakításának kérdései különböző nemzetközi tapasztalatok és aktuális intézményi trendek kontextusában kerülnek megvitatása.

A beszélgetés és a hozzá kapcsolódó kiadvány az ACAX - Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda és a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet közös kezdeményezésére, az Art Forum Berlin együttműködésével jött létre.