Bencsik Barnabás, Páldi Lívia, Alexander Tolnay

Élére állított alföld

kiállítás

Hasonlóan számos szcénához, a kortárs magyar képzőművészetre is egy olyan stiláris és tartalmi pluralizmus jellemző, amelynek inkább hozzávetőlegesen kijelölhető erővonalai, trendjei vannak, semmint egyértelműen megfogalmazott manifesztumai, karakteres csoportosulásai, vagy iskolái.

A kiállításon résztvevő művészek az elmúlt évek néhány jellegzetes és jelentős művészi attitűdjét képviselik, s a hazai színtéren betöltött pozíciójuk is ezek mentén a különböző erővonalak és trendek mentén határozhatóak meg. A kiállító művészek mindannyian Magyarországon születtek és tanultak, de többen közülük már régóta más országban élnek, és különböző kulturális közeghez tartozóknak definiálják magukat. Amit ehhez hozzáadnak, az a személyes elfogultságaikból, fantáziájukból, privát történeteikből és alkotói attitűdjükből összeálló egyedi mintázat, amit azonban nehéz lenne a nemzeti kultúra hagyományos felfogása és a nemzeti identitás XIX. századi anakronisztikus képlete alapján definiálni. Szemléletmódjuknak azonban vannak közös sajátosságaik, amelyek összetéveszthetetlenül e tágabb régió szellemi termékeivé teszik műveiket.

A kiállításhoz reprezentatív, képekkel gazdagon illusztrált katalógus is készült, mely interjúkon keresztül mutatja be a kiállító művészeket és elmélyült elemzéseken keresztül a kiállított műalkotásokat.

A projekt az Ungarischer Akzent keretében valósult meg.